Camp valencià amb futur

Torna a la pàgina principal

Per tot el que s'ha aconseguit

El camp és un sector econòmic fonamental per a la nostra societat, alhora que garanteix l’accés a aliments de proximitat i de qualitat per a valencianes i valencians. Hem defensat el camp valencià front a la competència deslleial de tercers països, i acompanyat als nostres agricultors i agricultores amb ajudes, davant d’un escenari incert pel canvi climàtic i les crisis de preus.

Per tot el que queda

Anem a continuar impulsant i protegint el nostre camp. Ho farem ampliant l’actuació de l’oficina valenciana a Brussel·les per defensar la nostra agricultura. També potenciarem un índex de preus perquè es paguen preus justos als productors, i posarem en marxa una renda agrícola per a ajudar a la incorporació al camp de persones joves, per tal de garantir el relleu generacional.

Per tot el que s'ha aconseguit i per tot el que queda